Yamaha, Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu, mối lương duyên kỳ lạ

Báo Thanh Niên:

Yamaha, Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu, mối lương duyên kỳ lạ

 Ở cả Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu đều có cá tính của Yamaha khi luôn cố gắng mang đến những sản phẩm khác biệt, sáng tạo với tinh thần luôn luôn sẵn ...Chi PunewsKênh 14

Ở cả Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu đều có cá tính của Yamaha khi luôn cố gắng mang đến những sản phẩm khác biệt, sáng tạo với tinh thần luôn luôn sẵn …

 

  [Read the full article from here]

 

Translate »