Hậu bê bối phải rời nhóm, thủ lĩnh AB6IX để lại toàn "gánh nặng …

Kênh 14: Hậu bê bối phải rời nhóm, thủ lĩnh AB6IX để lại toàn "gánh nặng …   Mới đây, công ty Brand New Music thông báo thủ lĩnh Lim … Read More

Lim Youngmin (AB6IX) chính thức rời nhóm vì say rượu lái xe

Báo Pháp Luật TP.HCM: Lim Youngmin (AB6IX) chính thức rời nhóm vì say rượu lái xe   Brand New Music thông báo công ty tôn trọng quyết định của Lim … Read More

Lim Youngmin (AB6IX) chính thức rời nhóm vì say rượu lái xe

Báo Pháp Luật TP.HCM: Lim Youngmin (AB6IX) chính thức rời nhóm vì say rượu lái xe   Brand New Music thông báo công ty tôn trọng quyết định của Lim … Read More

Translate »