Sinh nhật kém vui của Messi

VnExpress:

Sinh nhật kém vui của Messi

 Ngày tròn 33 tuổi của Lionel Messi thiếu đi một phần ý nghĩa khi anh tiếp tục thất bại trong việc ghi bàn thứ 700. - VnExpress.MessinewsVnExpress

Ngày tròn 33 tuổi của Lionel Messi thiếu đi một phần ý nghĩa khi anh tiếp tục thất bại trong việc ghi bàn thứ 700. – VnExpress.

 

  [Read the full article from here]

 

Translate »