Phim mới của Kim Soo Hyun mang màu sắc kỳ bí

VnExpress:

Phim mới của Kim Soo Hyun mang màu sắc kỳ bí

 "Điên thì có sao", phim do Kim Soo Hyun đóng chính, tạo nút thắt từ án mạng bí ẩn, quá khứ đau đớn của nhân vật chính. - VnExpress.Kim Soo HyunnewsVnExpress

"Điên thì có sao", phim do Kim Soo Hyun đóng chính, tạo nút thắt từ án mạng bí ẩn, quá khứ đau đớn của nhân vật chính. – VnExpress.

 

  [Read the full article from here]

 

Translate »