Có quá nhiều thứ mới mẻ trên iOS 14, đâu là những điểm bạn cần …

Kênh 14:

Có quá nhiều thứ mới mẻ trên iOS 14, đâu là những điểm bạn cần …

 Sau sự kiện WWDC, hôm nay Apple đã cho ra mắt bản iOS 14 Beta. Đây sẽ là bản thử nghiệm trước khi cho ra mắt iOS 14 chính thức.iOS 14newsVnExpress

Sau sự kiện WWDC, hôm nay Apple đã cho ra mắt bản iOS 14 Beta. Đây sẽ là bản thử nghiệm trước khi cho ra mắt iOS 14 chính thức.

 

  [Read the full article from here]

 

Translate »