Bắt nghi phạm giết hại bé gái 13 tuổi, chôn xác ở rừng Dương

Báo Nông Nghiệp Việt Nam (lời tuyên bố phát cho các báo) (Blog):

Bắt nghi phạm giết hại bé gái 13 tuổi, chôn xác ở rừng Dương

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã xác định Phạm Kim Phê có liên quan đến vụ việc giết bé gái 13 tuổi.Bé gái 13 tuổi bị giếtnewsKênh 14

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã xác định Phạm Kim Phê có liên quan đến vụ việc giết bé gái 13 tuổi.

 

  [Read the full article from here]

 

Translate »