Apple ra mắt iOS 14

VnExpress:

Apple ra mắt iOS 14

 Hệ điều hành iOS 14 có thêm tính năng hiển thị thư viện ứng dụng, bổ sung widget, xem video trên màn hình chính giống Android. - VnExpress.iOS 14newsVnExpress

Hệ điều hành iOS 14 có thêm tính năng hiển thị thư viện ứng dụng, bổ sung widget, xem video trên màn hình chính giống Android. – VnExpress.

 

  [Read the full article from here]

 

Translate »