พีเค โพสต์อาลัย แชมป์ ศุภวัฒน์ เพื่อนรักที่ทำงานมากไปเกินกว่าหัวใจจะรับได้

ไทยรัฐ:

พีเค โพสต์อาลัย แชมป์ ศุภวัฒน์ เพื่อนรักที่ทำงานมากไปเกินกว่าหัวใจจะรับได้

 พีเค ปิยะวัฒน์ โพสต์อาลัย แชมป์ ศุภวัฒน์ เพื่อนรักคนเดียวตลอด 20 ปี ยอมรับไม่แปลกใจที่เพื่อนจากไปด้วยอาการหัวใจวาย เพราะแชมป์เคยทำบอลลูนหัวใจทำงานหนักมาตลอด ...แชมป์ศุภวัฒน์newsไทยรัฐ

พีเค ปิยะวัฒน์ โพสต์อาลัย แชมป์ ศุภวัฒน์ เพื่อนรักคนเดียวตลอด 20 ปี ยอมรับไม่แปลกใจที่เพื่อนจากไปด้วยอาการหัวใจวาย เพราะแชมป์เคยทำบอลลูนหัวใจทำงานหนักมาตลอด …

 

  [Read the full article from here]

 

Translate »