'บัตรคนจน' เงินเข้าวันไหน แล้วจะตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน 3000 บาท ได้อย่างไร?

กรุงเทพธุรกิจ:

'บัตรคนจน' เงินเข้าวันไหน แล้วจะตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน 3000 บาท ได้อย่างไร?

 ระหว่างที่ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ “บัตรคนจน”​ หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ผ่านเว็บไซต์ e-Social Welfare ยังคงปิดการใช้งาน จะรู้ได้อย่างไร ว่า มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 3000 ...บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000newsกรุงเทพธุรกิจ

ระหว่างที่ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ “บัตรคนจน”​ หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ผ่านเว็บไซต์ e-Social Welfare ยังคงปิดการใช้งาน จะรู้ได้อย่างไร ว่า มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 3000 …

 

  [Read the full article from here]

 

Translate »