മെസിയും ഗ്രീസ്മാനും തമ്മില്‍ ഉന്തും തള്ളും …

Asianet News Malayalam:

മെസിയും ഗ്രീസ്മാനും തമ്മില്‍ ഉന്തും തള്ളും …

 മെസിയും ഗ്രീസ്മാനും തമ്മില്‍ ഉന്തും തള്ളും; ബാഴ്‌സയില്‍ പെട്ടിത്തെറി | Messi and Griezmann Involved In Training Ground Brawl.MessinewsAsianet News Malayalam

മെസിയും ഗ്രീസ്മാനും തമ്മില്‍ ഉന്തും തള്ളും; ബാഴ്‌സയില്‍ പെട്ടിത്തെറി | Messi and Griezmann Involved In Training Ground Brawl.

 

  [Read the full article from here]

 

Translate »