ബാഴ്‌സ ക്യാംപിൽ സഹതാരവുമായി മെസി …

Indian Express Malayalam:

ബാഴ്‌സ ക്യാംപിൽ സഹതാരവുമായി മെസി …

 Lionel Messi, Antoine Griezmann Involved In Training Ground Brawl:ബാഴ്‌സ ക്യാംപിൽ സഹതാരവുമായി മെസി വഴക്കിട്ടതായി സൂചന; വിവാദം ...MessinewsAsianet News Malayalam

Lionel Messi, Antoine Griezmann Involved In Training Ground Brawl:ബാഴ്‌സ ക്യാംപിൽ സഹതാരവുമായി മെസി വഴക്കിട്ടതായി സൂചന; വിവാദം …

 

  [Read the full article from here]

 

Translate »